Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Công ty chúng tôi cần khách hàng cung cấp các thông tin về tên công ty, họ tên người liên hệ, số điện thoại, email qua điện thoại nếu khách hàng có liên hệ trực tiếp. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng về hàng hóa

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Liên lạc với khách hàng để tư vấn về những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích bán hàng trên trang web phuonglan.com.vn
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân

khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

  • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật tại công ty Phương Lan

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Vật tư y tế Phương lan

Trụ sở chính: 24 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 38 20 21 21

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền yêu cầu công ty xóa dữ liệu của khách hàng được lưu tại công ty

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thông tin cá nhân của khách hàng trong công ty được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ

thông tin cá nhân của. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.